Miljöpolicy

Miljö

Vår miljöpolicy och våra miljömål utgår från de betydande miljöaspekter, som vi kommit fram till genom vår miljöutredning.

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy syftar till att vi som arbetar på Karnag AB tar ett övergripande miljöansvar för den verksamhet som vi bedriver. Samtidigt som vi ska minimera miljöpåverkan och verka för att miljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Vi ska:

 • Ständigt förbättra vårt miljöarbete och arbeta förebyggande avseende förorening
 • Hålla oss kontinuerligt informerade om utvecklingen inom miljöområdet och verka för att miljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten
 • Uppfylla gällande miljölagstiftning
 • Skapa ett personligt engagemang hos alla medarbetare
 • Utveckla allas miljökompetens kontinuerligt på ett begripligt sätt
 • Informera om vår Miljöpolicy internt och externt
 • Ta tillvara på förslag och idéer från våra kunder och personal
 • Vid inköp företrädelsevis välja energisnåla och miljövänliga produkter
 • Hushålla med energi och vatten
 • Prioritera varor som går att återanvända och återvinna samt verka för ett miljötänkande när det gäller val av transporter
 • Begränsa antalet produkter med kemikalier/farliga ämnen


Tillbaka till Policies.....

Produktmeny

Karnag AB har en unik specialkompetens inom högtemperaturisolering av t ex varma motordetaljer och räddningsprodukter inom räddningstjänster. Karnag AB är också ledande inom luftfjädringssystem som kan kompletteras med stötdämpare av världsklass för bilindustrin och andra industriella lösningar. Vår stora specialkompetens och långa erfarenhet inom områden som ljudisolering av motorrum i båtar och bilar, korrosionsskydd, tätning, samt fogning inom markentrepenad, ger oss en unik position på områden såsom bil- och båtindustri likväl som inom markentrepenad.